Yayınlar

2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ankara'dan bir hoş seda var!

Resim

Küçük Adamların Hikayeleri - All or Nothing

Resim

Burjuvazinin Gizemli Çekiciliği Üzerine

Resim
Bir film, salt ismiyle bile meramını anlatabilir mi? Görüyoruz ki, anlatabilir. Adının akıllıca bir tasarıyla belirlendiği ortada olanBurjuvazinin Gizemli Çekiciliği (The Discreet Charm of the Bourgeoisie), İspanyol yönetmen Luis Bunuel’in burjuvaziyi sınıflar arası temsillerle adeta yerden yere vuran 1972 tarihli filminin adı. Bu film, Bunuel’e has sinematografik çizgiler taşıdığı gibi, özellikle Salvador Dali ve Andre Breton’un yansıttığı biçimiyle geliştirilen sürrealist niteliğiyle de döneminin sol esintisine bir hayli uygun bir atmosfer barındırmakta.
Filmde bir grup seçkin, (elit ya da sosyetik, her ne dersek diyelim, neticede burjuva oldukları düşünülen insanlar) yemek yemek için bir araya gelmeye çalışmaktadırlar. Fakat bu bir türlü gerçekleşmez. Bunun aşağıda bahsedeceğimiz sair nedenleri vardır. Zira Bunuel’in meselesi tüm bu gerçekleşemeyen seremoniler üzerinden burjuva ahlakını ve onun ürettiği kurumları topa tutmaktır. Bir anlamıyla meselesi üzüm yedirmek değil, bağcının i…

A Brief Story on Mikhail Bakhtin

Resim
The battle of the good and the bad. Fierce distiction of the East and the West. The typical dualism which can be found anywhere from philosophy to literature. Although, this has an end and transform to a much complex plane by the hand of Mikhail Bakhtin, a Russian philosopher and theoretician who passover the simple dualism by putting his own Notion which is known as “dialogism”. This notion is also different from “dialectics” because it has more powerful definition to understand how contrary notions can be found at the same order. This has a typical sample in Russian literature: Raskolnikov of Dostoyevsky’s Crime and Punishment. From the novelist point of view, Raskolnikov is the character which depicts man of contradictions. So, it has also have an impact on Bakhtin’s theory of philosophy. Things and ideas which are just opposed to each other can simply find theirselves in one body and works somehow together.

This new perception had been made Bakhtin very special on the eye of the …