Onlar daha çocuk!Genç Siviller pek müstehzi bir eylem gerçekleştirmişler geçen gün, Danıştay önünde. Ellerinde "Onlar daha çocuk" yazan dövizler taşıyan bu güruh, çeşitli açıklamalarda bulunmuş, bir de üstüne Danıştay'a ihtarnamede bulunmuş. İhtarnamede de şöyle yazmışlar: "Danıştay 5. Dairesi'nin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararı evrensel hukuk ilkelerine, Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. İşbu yasaya aykırı kararın kaldırılması gerekmektedir, aksi takdirde yüce divanda yargılanmanız için yasal yollara müracaat edileceği ihtar olunur." (Haber için tıklayın)

Tabi, her şeyden önce küçük bir hatayı düzeltmekte yarar var. Bu zat-ı muhteremler çocukların fiil ehliyeti yönünden belki sakat olduklarını biliyorlar fakat YÖK'ün katsayı kararının hangi dairede görüşüldüğünü henüz öğrenememişler. Danıştay 5. Dairesi'ndeki hakimler yerine 8. Dairedekilere ihtar çekmeleri gerekiyordu. Gerçi ne farkeder ki, hepsi aynı "Kahpe Dölün Soyu" değil mi?! (Dava dilekçesi için: danistay.gov.tr)

Şimdi ekranlarınıza "Daha onlar çocuk" ifadesine tam anlamıyla "cuk" oturan bir fotoğraf getireyim. Fotoğraf, türbanıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ilköğretim okulunda eğitim- öğretim görmek istediğini söyleyen ve 54 gündür Diyarbakır'daki okuluna bu şekilde gidip gelen "daha çocuk", müstakbel katsayı mağduru genç kızımızı, babası ile birlikte gösteriyor. Babası, Nur Suresinin 31. Ayetine dayanarak kızının türbanıyla okula gitmesi gerektiğini söylüyor. Küçük kızımız da öğretmenlerine, müdürlerine verdiği savunmasında haykırıyor!: "İnançlarımdan taviz vermem!" (tıklayın1) (tıklayın2)


Bu iki fotoğrafa bakanlar, eşitlikçilerle çocuk sömürüsü yapanları ne kadar örtüştürebilirse, olayın o kadar hak mücadelesi olduğunu da anlarlar, eminim. Ve bir ihtimal şunu sorarlar sonra: "Hadi onlar daha çocuk da, bunları o hale getirenler kim?"

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Burjuvazinin Gizemli Çekiciliği Üzerine